Sağlık kontrolü ve check-up tetkikleri doktorlar tarafından kişiye özel planlanan tetkiklerdir.
Kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, ailesel ve kişisel risk faktörlerine, şikayetlerine, sağlık geçmişlerine, eski tetkik sonuçlarına, geçirdikleri hastalıklara, istatistiklere göre tetkik listeleri yapılır.
 
Yapılması gereken laboratuvar tetkikleri / tetkik grupları belirlenir.
Kan Şekeri - İnsülin, İnsülin Direnci - Kan Yağları - Karaciğer Fonksiyon Tetkikleri - Böbrek Fonksiyon Tetkikleri - Proteinler -  Enzimler - Kan Sayımı - Enflamasyon ve Enfeksiyon Tetkikleri – Vitaminler (B12 – D Vit.)  - Demir - Demir Deposu - Elektrolitler -  Mineraller - Tiroid Fonksiyon Tetkikleri - Hormon Tetkikleri - Tümör Belirteçleri - Hepatit ve HIV Tetkikleri - Kültür - Serolojik Tetkikler - Alerji Tetkikleri - Gaita Tetkiki - İdrar Tetkiki ...

Yapılması gereken görüntüleme tetkikleri belirlenir.
Üst Batın Ultrasonografisi - Alt Batın Ultrasonografisi - Tiroid Ultrasonografisi - Mamografi - Meme Ultrasonografisi - Akciğer Grafisi - Diğer Grafiler - Kemik Dansitometre - Elektrokardiyografi … 
 
Gerekli ek tetkikler, kardiyolojik incelemeler, smear, endoskopi, kolonoskopi önerilir.