top of page

Sistemde danışman doktorlar "sağlık kontrolü / check-up için" kişiye özel planlar yaparlar.

Kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, ailesel ve kişisel risk faktörlerine, şikayetlerine, sağlık geçmişlerine, eski tetkik sonuçlarına, geçirdikleri hastalıklara, istatistiklere göre yapılması gerekenler belirlenir. Sonuçlar değerlendirilir ve tanı, tedavi, takip için yol haritası çizilir.


Sağlık kontrollerinde en çok istenen tetkikler:
 
A) Laboratuvar tetkikleri
Kan Şekeri - İnsülin, İnsülin Direnci - Kan Yağları - Karaciğer Fonksiyon Tetkikleri - Böbrek Fonksiyon Tetkikleri - Proteinler -  Enzimler - Kan Sayımı - Enflamasyon ve Enfeksiyon Tetkikleri – Vitaminler (B12 – D Vit.)  - Demir - Demir Deposu - Elektrolitler -  Mineraller - Tiroid Fonksiyon Tetkikleri - Hormon Tetkikleri - Tümör Belirteçleri - Hepatit ve HIV Tetkikleri - Kültür - Serolojik Tetkikler - Alerji Tetkikleri - Gaita Tetkiki - İdrar Tetkiki ...

B) Görüntüleme tetkikleri
Üst Batın Ultrasonografisi - Alt Batın Ultrasonografisi - Tiroid Ultrasonografisi - Mamografi - Meme Ultrasonu - Akciğer Grafisi - Diğer Grafiler - Kemik Dansitometre - Elektrokardiyografi … 
 
C) Gerekli ek tetkikler, kardiyolojik incelemeler, smear, endoskopi, kolonoskopi ...

 

bottom of page