Danışman Doktorlar sisteminin Özel Sağlık Sigortası şirketleri ve kuruluşlar ile doğrudan ödeme anlaşmaları yoktur.

DDr sistemine katılan tanı merkezlerinin sadece belirli kuruluşlarla doğrudan ödeme anlaşmaları bulunmaktadır. Danışman Doktorlar hastalarının kayıtlarını Özel Sağlık Sigortası şirketlerinden veya kurumlarından alabilecekleri şekilde düzenlerler.